Czyste powietrze- projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy program ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z istotnych projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Opolu Lub.

Cele programu: – uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata – zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego – wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego – zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów – zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu poprzez umieszczenie ulotek informacyjnych po raz na zebraniu. Koleją formą realizacji programu był cykl 5 zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci: „Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymów”; „Co i dlaczego dymi?”; „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”; „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”; „Jak unikać dymu papierosowego?”. W warsztatach uczestniczą dzieci 4- i 5 – letnie (oddział przedszkolny). Podczas realizacji zajęć, dzieci były na wycieczki podczas , której obserwowały różne źródła dymu oraz zapoznały się z filmem pokazującym jego szkodliwość. Na kolejnych zajęciach maluchy wykonały plakaty dotyczące dymów. Przedszkolaki ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty oraz poszukiwały tabliczki z zakazem palenia. Nasi najmilejsi, samodzielnie wykonali znaczki z „Zakazem palenia!” i uczyły się śpiewać piosenki o zielonym Dinku.

Anna Niewielska