Apel Sprzątanie Świata

W dniu 28 września 2023 roku w naszej szkole odbył się ważny apel poświęcony akcji ,,Sprzątanie Ziemi”.

Wydarzenie to miało na celu zwiększenie świadomości społeczności szkolnej na temat konieczności dbania o środowisko naturalne oraz zaangażowania w prace związane z ekologią.

Podczas apelu uczniom został przedstawiony cel akcji „Sprzątanie Ziemi”, który polega na zachęcaniu do sprzątania i utrzymania czystości naszego otoczenia. Poprzez zbieranie śmieci i dbanie o naszą planetę, możemy wpłynąć na poprawę stanu środowiska.

Podkreślono znaczenie zbierania śmieci i ich prawidłowej segregacji oraz znaczenie edukacji ekologicznej i zachęcano uczniów do zgłębiania wiedzy na temat problemów środowiskowych i sposobów ich rozwiązywania.

Mamy nadzieję, że apel ten zachęcił wszystkich członków społeczności szkolnej do aktywnego uczestnictwa w akcji „Sprzątanie Ziemi” i przyczyni się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego.

Bożena Piechota