Aktywnie spędzamy czas na świetlicy

AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

Październikowe, słoneczne dni sprzyjały pobytom na świeżym powietrzu. Uczniowie po zajęciach lekcyjnych chętnie korzystali ze spacerów, placu zabaw czy boiska. Tym razem czas spędzony na dworze miał charakter praktyczny, bowiem postanowiliśmy uporządkować teren przed szkołą z suchych liści. Wspólna praca połączona z zabawą dała dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanego zadania.

Teresa Lanjamer-Solis