Szkoła Podstawowa w Wandalinie

24-300 Opole Lubelskie
 
powiat opolski województwo lubelskie
 

Witamy  Dziś imieniny obchodzą : . Składamy im serdeczne życzenia.
Menu witryny
 
  Strona startowa
 Nasza Szkoła
  Misja
  Historia
  Wychowanie przedszkolne
  Nauczanie zintegrowane
  Nauczanie blokowe
 Informacje
  Ogłoszenia i komunikaty  
  Imprezy i uroczystości
  Plan zajęć
 Kadra 
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
 Uczniowie
  Samorząd uczniowski
  Osiągnięcia
 Zainteresowania
  P. C. K.
  U.K.S. Wandalin
  Koła przedmiotowe
  Kółko misyjne
  Kółko teatralne
  Kółko taneczne
 Baza szkoły
  Klasy
  Biblioteka
  Boiska i tereny zielone
 Dokumenty
  Statut
  Program wychowawczy
  Program profilaktyki
 Nasza miejscowość
  Wandalin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja 2013-09-01

 

Wandalin

 

 
Nasza miejscowość położona jest w powiecie i gminie Opole Lubelskie. Leży ok. 15 km na południe od Opola Lubelskiego w pobliżu Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. (znajdź nas na mapie Polski ...)
 
Wioska powstała w połowie XIX wieku w ramach kolonizacji części dóbr Józefowskich.

W 1825 roku hrabia Niesiołowski kupił dobra od Rozalii z Lubomirskich Rzewskiej. Po jego śmierci przeszły one na jego córki Idalię i Wandę. Po śmierci Idalii ziemie otrzymały jej córki Idalia i Maria oraz ich ojciec.

W 1856 roku E. Doliński przekazał w wieczystą dzierżawę 1048 mórg obszaru składającego się z lasów i podzielił ten grunt pomiędzy 70 dzierżawców- kolonistów. Do czasu uwłaszczenia koloniści gospodarzyli na swoich działkach na prawach dzierżawców. Status prawnych właścicieli uzyskali w 1864 roku.

 

Nazwa wsi Wandalin pochodzi od imienia Wanda i należy do grupy nazw dzierżawczych tj. zgodnie z przyjętym określeniem przez W. Gaszyckiego od nazw oznaczających ... miejscowości będące ongiś własnością człowieka od imienia którego utworzono nazwę...
Nie wiadomo na pewno, czy nazwa Wandalin pochodzi od imienia Wandy córki Niesiołowskiego, czy od imienia Wandy jego wnuczki a córki I.E. Dolińskich. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nazwa Wandalin wywodzi się od zbiegłych chłopów pańszczyźnianych, tzw. WANDALI. Jednak więcej przykładów przemawia za tym, że nazwa Wandalin pochodzi od imienia Wanda. Potwierdza się, że nazwy innych miejscowości też powstawały od nazwisk lub imion np. od Niesiołowskich- Niesiołowice, od imienia Idalia- Idalin.


Wieś Wandalin od początku swojego powstania należy do najżywiej rozwijających się wsi w okolicy. Dotyczy to działalności społecznej i gospodarczej. Swój rozwój zawdzięcza prężności osadników- kolonistów.

 

 
     
W 1910 roku powstało kółko rolnicze   Sklep spożywczy wybudowany w 1928 roku
     

W 1918 roku rozpoczęła swoją działalność szkoła podstawowa. Była to jednoklasowa szkoła powszechna.

     
     
 
     
Ośrodek zdrowia   Szkoła kilkupokoleniowa wybudowana w 1938 roku
     

 

W 1923 roku powstała ochotnicza straż pożarna, a w latach 1933- 1935 wybudowano remizę strażacką.
 

 

W roku 1994 ukończono budowę kaplicy

 

W 1964 roku mieszkańcy wsi wybudowali w czynie społecznym drogę bitą, uzyskując połączenie z Opolem Lubelskim. Własnym staraniem założono wodociąg i elektryczność. Wybudowano pocztę, powstał skup owoców i warzyw. Bardzo dynamicznie rozwijało się sadownictwo.

 

Współczesna wieś charakteryzuje się nowoczesną zabudową w większości po jednej stronie drogi. Słynie z pięknych ogródków kwiatowych, zielonych ogrodów

 

Wzdłuż naszej wioski porasta las mieszany z przewagą drzew liściastych (dęby, graby, brzozy) oraz licznymi wąwozami erozyjnymi. Mają one po kilka kilometrów długości i do 24 metrów wysokości.

 

 

  

W pobliskim lesie znajduje się tzw. "grób nieznanego żołnierza" - w rzeczywistości mogiła Andrzeja Kłudki, rozstrzelanego 26 czerwca 1941 przez Niemców.

 

Ciekawostka
Na terenie Wandalina archeolodzy wyodrębnili trzy stanowiska archeologiczne, z których wydobyto wióry z krzemienia świeciechowskiego, fragmenty naczyń z okresu amfor kulistych, narzędzia i odłupki krzemienne.  do góry strony