Pomóż i Ty

We wrześniu odbyła się pierwsza akcja charytatywna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski- sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych …