Szkolne koło PCK rok szkolny 2008/2009

Opiekun – Bożena Piechota

Szkolne koło PCK działa w naszej szkole od wielu lat .

Należą do niego uczniowie z klas III, IV, V i VI, interesujący się problemami ochrony zdrowia i życia, pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Zadania, które postawiliśmy sobie w bieżącym roku szkolnym:
1.Działalność charytatywna- organizacja pomocy potrzebującym, zbiórka pieniędzy, akcje charytatywne.
2.Działalność informacyjna- aktualność gazetek w szkolnym kąciku PCK.
3.Działalność edukacyjna- zapobieganie chorobom zakaźnym, zdrowe odżywianie.