Szkolne koło PCK rok szkolny 2007/2008

Opiekun – Bożena Piechota

Szkolne koło PCK działa w naszej szkole od wielu lat .

Należą do niego uczniowie z klas III, IV, V i VI, interesujący się problemami ochrony zdrowia i życia, pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Zadania, które postawiliśmy sobie w bieżącym roku szkolnym:
1.Działalność charytatywna- organizacja pomocy potrzebującym, zbiórka pieniędzy, akcje charytatywne.
2.Działalność informacyjna- aktualność gazetek w szkolnym kąciku PCK.
3.Działalność edukacyjna- zapobieganie chorobom zakaźnym, zdrowe odżywianie.

Szczegółowy plan pracy koła w roku szkolnym 2007 / 2008:

Siódmego grudnia 2007 roku członkowie naszego koła czynnie włączyli się do akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2007” pomagając w pakowaniu darów dostarczonych przez mieszkańców Wandalina.

W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy fundusze na zakup upominków mikołajkowych dla dzieci z Domu Samotnej Matki w Poniatowej.