Szkolne koło PCK

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Opiekun Bożena Piechota

Cele:

  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
  • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno– zdrowotnych,
  • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
  • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania
    Polskiego Czerwonego Krzyża, – wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,

Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas IV – VIII , w naszej szkole jest to 14 członków. Działalność koła dotyczy promocji zdrowia. Zgodnie z układanym we wrześniu planem zajęć przygotowuje gazetki, plakaty, prezentacje o tematyce prozdrowotnej. Organizuje także różne akcje charytatywne oraz konkursy. Dbając o zdrowie wszystkich uczniów co roku w okresie jesiennym opracowuje i realizuje projekt „Tydzień witaminkowy”. Pomaga w przygotowaniu uroczystości szkolnych.