Misyjny Dzień Dzieci 6.01.2020

Misyjny Dzień Dzieci przypadający w uroczystość Trzech Króli był uwieńczeniem kolędy misyjnej. Kolędnicy Misyjni przygotowali oprawę muzyczną oraz liturgię Mszy Świętej. Na zakończenie ksiądz Andrzej wręczył kolejnym uczniom legitymacje przynależności do PDMD.