Kolędnicy Misyjni 2019

Po świętach Bożego Narodzenia „Mali misjonarze” głosili Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa, który przyniósł ludziom zbawienie. Kolędnicy Misyjni wędrując od domu do domu wśród mieszkańców Wandalina i Białowody przedstawili trudną sytuację swoich rówieśników z Amazonii i dla nich właśnie zbierali dobrowolne ofiary pieniężne. W każdym domu zostawili pamiątkę kolędowania. Zostali obdarowani przez gospodarzy miłością, radością i….. słodyczami. Bóg zapłać.