,,Ach lubelskie, jakie cudne…”

Wycieczka do Lublina

We wtorek 21 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka szkolna do Lublina. Wzięli w niej udział uczniowie klasy I i II. Wyjechaliśmy spod szkoły rano o godzinie 8.00. Najpierw zatrzymaliśmy się w Radawcu i udaliśmy się do stacji meteorologicznej gdzie poznaliśmy różne urządzenia służące do pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Następnie pojechaliśmy do Muzeum Wsi Lubelskiej. Oglądaliśmy tu bardzo stare chaty, zagrody wiejskie, młyn, kuźnię, chatę garncarza, kościół drewniany, dawne miasteczko i wiele innych ciekawych obiektów. Gospodarstwa ożywiały pasące się zwierzęta, przepiękne ogródki z kwitnącymi kwiatami i ziołami. Kolejnym punktem wycieczki było udanie się na obiad. Po zregenerowaniu sił, wyruszyliśmy spacerkiem przez Plac Litewski w stronę Starego Miasta. Spacerując wąskimi uliczkami i zaułkami podziwialiśmy przepięknie zdobione kamienice, różne zabytki i ogródki restauracyjne. Na koniec zwiedzania weszliśmy do galerii sztuki i kupiliśmy piękne pamiątki. Ostatnią trasą wycieczki było przejście do Zamku Królewskiego, który obecnie jest siedzibą Muzeum Lubelskiego. Przed zamkiem zrobiliśmy sobie ostatnie pamiątkowe zdjęcie. Zmęczeni, ale zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Wycieczka była bardzo ciekawa i udana.

Bożena Piechota