Pożegnanie Absolwentów ’22

Stary rozdział zamykamy, nowy teraz otwieramy”.

Pod takim hasłem odbyło się 23 czerwca 2022 r. spotkanie z klasą VIII ich rdzicami. Na uroczysyości obecny był pan burmistrz Waldemar Gogół, pani dyrektor Małgorzata Kozak, zaproszeni goście, nauczyciele i klasa VII.

Spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej w wykonaniu klasy VIII. Uczniowie zaprezentowali się w przepięknie wykonanym polonezie, po czym złożyli podziękowania dla obecnych gości i swoich nauczycieli wręczając im kwiaty. Nie zabrakło też chwil wzruszeń, podczas deklamowanych dla rodziców wierszy i składanych podziękowań. Kasa VII złożyła życzenia odchodzącej klasie i wręczyła upominki. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie wyróżnień i nagród dla absolwentów kończących Szkołę Podsrawową w Wandalinie oraz listów gratulacyjnych i podziękowań ich rodzicom. W tym roku szkolnym nie zabrakło również nagród za godne reprezentowanie Szkoły, za działalność w Samorzadzie Uczniowskim oraz wolontariat na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Katarzyna Świątkowska