Konkurs informatyczny

W grudniu 2021 roku został ogłoszony konkurs informatyczny w klasach IV-VIII na prezentację multimedualną pt.” TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”. Do konkursu przystąpiło 12 osób. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni ocenami celującymi z informatyki za ogromny wkład pracy w stworzenie prezentacji oraz ciekawe ujęcie tematu. Uczestnicy w swoich pracach konkursowych zadbali równoeż o zasady netykiety oraz o prawa autorskie w prezentowanych materiałach, co ma ogromne znaczenie w ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, które obchodzimy w lutym.

W poszczególnych klasach zostały nagrodzone i wyróżnione następujące osoby:

Klasa IV- Gabriela Wach

Klasa V- Hubert Górski

Klasa VII- Karolina Mędrek

Klasa VIII- Marcela Solis.

Serdecznie gratuluję!

Katarzyna Świątkowska