Kolędnicy Misyjni Dzieciom w Kolumbii 2023

Kolędnicy Misyjni Dzieciom w Kolumbii 2023

Po świętach Bożego Narodzenia uczniowie z klasy VI i VII tworząc grupę kolędniczą wyruszyli z przesłaniem Ewangelii do mieszkańców Wandalina, sklepów i szkoły.  Kolędnicy idąc od domu do domu, w scence kolędniczej,  dzielili się radością narodzenia Jezusa – Zbawiciela świata oraz zapoznali gospodarzy z trudną sytuacją dzieci w Kolumbii dla których zbierali dobrowolne ofiary pieniężne.

„Drodzy gospodarze, uprzejmie prosimy,

 byście się za dzieci w Kolumbii modlili.

A Dzieciątko Jezus Wam to wynagrodzi,

Swym błogosławieństwem każdy dzień osłodzi.

Spotkaniom towarzyszyło wiele wzruszeń i radości, ale i refleksji, ponieważ niektóre drzwi były  zamknięte, jak przed laty w Betlejem.Trud kolędujących dzieci, gospodarze wynagrodzili słodyczami.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji kolędowania.