Jarmark OPOLSKI

Reprezentacja Szkoły złożona z uczniów, rodziców i nauczycieli wraz z panią dyrektor uczestniczyła w pochodzie zorganizowanym z okazji odbywających się uroczystości w Parku Miejskim- JARMARK OPOLSKI.